Cistitis

Upala mokraćne bešike može se dijagnostikovati i na osnovu detaljne anamneze. Potvrdu dijgnoze dobijamo nakon učinjene analize urina. Česta forma upale je tzv „honey moon” cistitis koji se javlja kod mladih seksualno aktivnih žena i koji se zbog neadekvatnog lečenja često može vraćati. Prouzrokovač je najčešće E.coli, neke od saprofitnih bakterija i redje eneterokok. Izbor antibiotika je širok obzirom da je e.coli osetljiva na najveći broj preparata. Lečenje se može početi primenom Fosfomicina 3g u jednoj dozi ili Nitrofurantioina u dve doze od po 100 mg 5-7 dana. Ukoliko je u sredinama lokalna rezistencija na trimetoprim/sulfometoksazol manja od 20%, treba ga dati dva puta dnevno 3 dana. Ukoliko je rezistencija u sredini veća od 20% treba dati ciprofloxacin 2×250 mg ili levofloxacin 250 mg 3 dana, norfloxacin 2×400 mg ili ofloxacin 2x200mg takodje tokom 3 dana. Ova terapija se uglavnom odnosi na žene jer je kod muškaraca sa UTI uglavnom prisutna neka abnormalnost na urinarnom traktu ili uvećana prostata što zahteva lečenje od minimum 7-14 dana.