Spermogrami

Naša ordinacija poseduje visoko tehnološku opremu za analizu spermograma. Sam snimak vašeg spermograma možete dobiti na zahtev.

Primer izgleda jednog spermograma prikazan je na video snimku ispod