Andrologija

Poseban deo urologije koji se bavi poremećajima u sferi muške seksualnosti naziva se andrologija. Čine je tri medjusobno nezavisne, ali često povezane oblasti koje čine poremećaji erekcije (erektilna disfunkcija), prevremena ejakulacija i infertilitet muškaraca.