Akutni pijelonefritis

Nekomplikovani pijelonefritis prema intenzitetu tegoba može biti blag, umeren i jak. Obično se manifestuje slabinskim bolom, mulninom i povraćanjem, temperaturom preko 38 C, sa ili češće bez tegoba sa mokrenjem. Nakon postavljanja dijagnoze (anamneza, pregled, pregled urina, UK, EHO, Rtg nativni urotrakta) započinje se sa terapijom. Najčešći prouzrokovač je e.coli, a zatim enterokoke. Kod blagih i umerenih formi bez izraženog povraćanja terapija se može započeti fluorohinolonima (ciprofloxacin 2×500 mg, levofloxacin 750mg jednom dnevno, ofloxacin 2x400mg) u trajanju 7-10 dana. Alternativno se mogu dati cefalosporini (cefpodoxim 2×200 mg ili ceftibuten 400mg dnevno) tokom 10 dana. U slučaju teškog oblika akutnog pijelonefritisa, neophodna je hospitalizacija i primena parenteralnih antibiotika. Preporuka je primena fluorohinolona (ciprofloxacin 400 mg u dve doze ili levofloxacin 750 mg iv u jednoj dozi), može se koristiti i kombinacija ampicilina (na 6 sati) i gentamicina (jedna doza) parenteralno ili cefalosporini (ceftriaxon 2 g i.v., ceftazidim 1-2g na 12h, cefepim 1-2g na 12h) ili piperacilin/tazobaktam na 4-6 sati. Može se primeniti i terapija ampicilin sulbaktam (3g na 6h), ertapenem (1g na 24h), doripenem 0.5g na 8h. Preporučeno trajanje terapije je 14 dana. U slučaju da u roku od 72 h ne dodje do poboljšanja ili dodje do brzog recidiva,treba tražiti fakrore rizika (anomalije urinarnog trakta, kalkuloza, VUR i dr).