Filed under Urologija

Asimptomatska bakteriurija

Lečenje asimptomatske bakteriurije podrazumeva da smo u 2 ili više uzoraka urina datih u razmaku od nekoliko dana potvrdili prisustvo prouzrokovača i odredili osetljivost mikroorganizama na antibiotike. Nekoliko kategorija populacije su u riziku koji zahteva primenu antibiotika u slučaju asimptomatske bakteriurije (deca, dijabetičari, trudnice, pacijenti na imunosupresivnoj terapiji i pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom). Obzitom na … Continue reading

Perinefritički absces

Perinefritički absces je  posebna forma infekcije koja nastaje hematogeno (stafilokokna bakteriemija) redje perkontinuitatem iz bubrega. Obično se javlja u dijabetičara. U lečenju je neophodna hirurška drenaža uz primenu šireg spektra antibiotika. Neophodno je naglasiti da uz antimikrobnu terapiju lečenje se sastoji i u higijensko dijetetskom režimu (hidracija, mirovanje), kupiranju bolova i povišene temperature davanjem analgetika i … Continue reading

Komplikovane urinarne infekcije

Komplikovane urinarne infekcije podrazumevaju prisustvo činioca koji onemogućava adekvatno pražnjenjem urina iz urinarnog trakta (hidronefroza uzrokovana različitim faktorima, anomalije urinarnog trakta, povrede) ili prisustvo faktora koji podržava infekciju (kalkuloza, kateteri). Češće su u osoba koje osim faktora rizika imaju i neko od oboljenja kao što je dijabetes, imunodefocijencija, bubrežna insuficijencija. Ne retko posledica su uroloških … Continue reading

Akutni pijelonefritis

Nekomplikovani pijelonefritis prema intenzitetu tegoba može biti blag, umeren i jak. Obično se manifestuje slabinskim bolom, mulninom i povraćanjem, temperaturom preko 38 C, sa ili češće bez tegoba sa mokrenjem. Nakon postavljanja dijagnoze (anamneza, pregled, pregled urina, UK, EHO, Rtg nativni urotrakta) započinje se sa terapijom. Najčešći prouzrokovač je e.coli, a zatim enterokoke. Kod blagih i umerenih formi bez … Continue reading

Cistitis

Upala mokraćne bešike može se dijagnostikovati i na osnovu detaljne anamneze. Potvrdu dijgnoze dobijamo nakon učinjene analize urina. Česta forma upale je tzv „honey moon” cistitis koji se javlja kod mladih seksualno aktivnih žena i koji se zbog neadekvatnog lečenja često može vraćati. Prouzrokovač je najčešće E.coli, neke od saprofitnih bakterija i redje eneterokok. Izbor antibiotika je širok obzirom da … Continue reading

Lečenje urinarnih infekcija

Infekcije urinarnog trakta (UTI) su veoma česte, a javljaju se u svakom uzrastu. Način nastajanja i razvoja urinarne infekcije nije uvek isti, a klinički tok i prognoza mogu biti vrlo različiti. Sa kliničke tačke gledišta to znači da svakog pacijenta moramo tretirati kao poseban entitet uzimajući u obzir sve relevantne faktore. Zajednička karakteristika svih urinarnih … Continue reading