Perinefritički absces

Perinefritički absces je  posebna forma infekcije koja nastaje hematogeno (stafilokokna bakteriemija) redje perkontinuitatem iz bubrega. Obično se javlja u dijabetičara. U lečenju je neophodna hirurška drenaža uz primenu šireg spektra antibiotika. Neophodno je naglasiti da uz antimikrobnu terapiju lečenje se sastoji i u higijensko dijetetskom režimu (hidracija, mirovanje), kupiranju bolova i povišene temperature davanjem analgetika i antipiretika (Diklofen, Novalgetol, paracetamol). Redovne kontrole urina i urinokulture rade se na 4 do 6 nedelja, po završenom lečenju.