Asimptomatska bakteriurija

Lečenje asimptomatske bakteriurije podrazumeva da smo u 2 ili više uzoraka urina datih u razmaku od nekoliko dana potvrdili prisustvo prouzrokovača i odredili osetljivost mikroorganizama na antibiotike. Nekoliko kategorija populacije su u riziku koji zahteva primenu antibiotika u slučaju asimptomatske bakteriurije (deca, dijabetičari, trudnice, pacijenti na imunosupresivnoj terapiji i pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom). Obzitom na kategorije pacijenata treba voditi računa o primenjenim preparatima jer ne retko lečenje zahteva dugotrajnu primenu leka. Zbog toga se često primenjuju nitrofurantoin u dozi od 2x50mg (deca) ili 2x100mg (odrasli), TMP/SMX 2×480 mg, cefalosporini ili penicilinski preparati (trudnice). Treba naglasiti da plasiranje katetera u mokraćnu bešiku zahteva profilaktičku primenu antibiotika peroralnim putem (TMP/SMX, cefalosporini I i II generacije, hinoloni- norfloxacin), dok kod pacijenata koji dugo vremena nose katetere i redovno ih menjanju nije neophodna primena antibiotika ukoliko nemaju simptome jer svi već imaju bakteriuriju. Racionalnom primenom antibiotika u lečenju urinarnih infekcija, osim efekata koje dobijamo lečenjem, odlažemo pojavu multirezistenih sojeva bakterija koje imaju za posledicu smanjenje uspeha u lečenju i sve skuplju terapiju.