Prevremena ejakulacija

Prevremena ejakulacija se definiše kao ejakulacija koja se uvek ili skoro uvek  dešava pre ili tokom vaginalne penetracije (tokom prvog minuta) i kao nemogućnost  odlaganja ejakulacije tokom svake ili skoro svake vaginalne penetracije sa negativnom posledicama po ličnost, stresom, brigom, frustracijom i izbegavanjem seksualnog kontakta. Ispitivanja su pokazala da je PE najčešći oblik seksualne disfunkcije muškaraca i da se sreće u oko 20-30% muške populacije. Za razliku od ED nije vezana sa đivotnom dobi i ne raste sa godinama. Pravi uzrok se ne zna uprkos sprovedenim ispitivanjima. Optužuju se razni faktori kao što je nervoza, preosteljivost penisa, disfunkcija 5-HT receptora i dr. Dijagnoza se postavlja na osnovu detaljne anamneze i pregleda pacijenta. Lečenje obuhvata razne bihejvioralne metode, lokalne i sistemske medikamente za čije ordiniranje je neophodno mišljenje kvalifikovanog specijaliste urologa-androloga.