Doc.Sci.Med.Dr Bojanić Nebojša

Klinika za urologiju Kliničkog Centra Srbije od 1991. godine
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, asistent na Katedri za hirurgiju – urologiju od 2000.
Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990.
Specijalizacija iz urologije 1997.
Magisterijum na temu ‘’Glukozaminoglikani u urinu i sluzi pacijenata sa karcinomom mokraćne bešike’’ 1996.
Doktorat na temu ’’Asimptomatske infekcije genitalnog trakta i parametri oksidativnog stresa u plazmi semene tečnosti kod pacijenata sa leukospermijom’’ 2001.
Publikacije
Objavio je preko 160 stručnih naučnih radova
Studijski boravci i edukacije
Škola za klinička istraživanja u Beču, 2001.
Tromesečni kurs u Tokiju (Japan) 2002.
Jednomsečni studijski boravak u Parizu 2006.
Studijski boravak u Beču 2006.
Profesionalna članstva
Član je brojnih internacionalnih i nacionalnih asocijacija urologa i androloga
Posebna interesovanja
Onkourologija, infertilitet